Vytlačiť

Poistenie majetku a likvidácia škôd

Vo všeobecnosti je zo strany poisťovní ponúkané poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ináč strojov, zariadení, zásob a budov. Práve tu sa veľa ráz zdôrazňuje povinnosť vo vzťahu k nebezpečiu odcudzenia a nebezpečie škôd na zdraví ľudí, zvierat a majetku z dôvodu elektrickej energie, ale aj iných technických problémov ostáva v úzadí. Pritom pri vzniku poistných udalostí je jednou z prvých, otázka kontroly toho, čo spôsobilo škody.